סדנאות דיאלוג בשיטות גישורmixed-cities-547
מוזיאקה: הנחיה: לייקי סבן, מנהלת במשותף את מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בעכו (ערבית-עברית) החזון של המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה של מוזאיקה הוא להוות חלופה קהילתית למניעה, ניהול ויישוב סכסוכים, מתוך רצון לעודד הידברות ושיח שיתופי כדרך ליישוב מחלוקות בין קבוצות וקהילות מתרבויות שונות. וכן מתוך רצון לשפר את איכות החיים של כלל התושבים, ע”י הנחלת השפה הגישורית וערכים של כבוד הדדי, קבלת השונה, סובלנות, הקשבה והשתתפות. בסדנא עסקו בהבטים תרבותיים בתהליכי צדק מאחה בהליך הפלילי. צדק מאחה הוא הליך בו פוגע ונפגע המעורבים באירוע פלילי נפגשים במטרה להגיע להסכם על הדרך לאיחוי ותיקון הפגיעות והנזקים שנוצרו, בגין המעשה הפלילי. במהלכה עסקו בשאלה כיצד הדת והתרבות של משתתפי ההליך משפיעה על המודל ועל התהליך? והובאו דוגמאות לתהליכי צדק מאחה בין שני […]

“צדק מאחה בהליך הפלילי”   


mixed-cities-619
המרכז הישראלי לגישות מאחות: הנחיה: דליה טאובר, מייסדת המרכז הישראלי לגישות מאחות. “המרכז הישראלי לגישות מאחות הוקם ב-2012, והוא עוסק בלמידה ובפיתוח תפיסת השיח המאחה וביישום תהליכי צדק מאחה. במהלך השנים יזמנו חתימה על אמנת הצדק המאחה בחברה הישראלית, חשפנו בתי ספר ומקומות עבודה לגישה. אנו מנחים תהליכי צדק מאחה בפגיעה מינית והשתתפנו בגבעת חביבה, בפרויקט “מפת דרכים לחברה משותפת”, בפיתוח מודל להטמעת השיח המאחה כבסיס לדיון על מרחב משותף וקידום חיים משותפים”. בסדנה תחילה הוצגו עקרונות המודל שנבנה בגבעת חביבה ולאחר מכן הודגמו במעגל משתף של שיח מאחה. בשיח התמקדו בשאלות מפתח מתוך המודל, המכוונות לחשיבה ולדיאלוג בונה קהילה. הצפת השאלות, המענה אמיתי עליהן מקדם את המשתתפים המעוניינים בחיים משותפים לקידום וטיפוח תחושת בטחון, נוחות ושייכות במרחבים משותפים ובחברה […]

הישראליות” – שיתוף וחשיבה לקידום חיים משותפים”mixed-cities-217
גישורים: הנחיה: שי חורב (עכו), עליזה סילורה (רמלה), ירון לוין (חיפה), נועה שלו (לוד), לייקי סבן (עכו/ירושלים) בסדנא הדגימו את מודל העבודה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה בעיר מעורבת ממספר זוויות: יישוב סכסוכים, מנהיגות קהילתית רב תרבותית, דיאלוג קהילתי בין תרבותי ושותפויות. להמחשת המודל המשתתפים חולקו לארבע קבוצות עבודה בכל אחד מהם הוצג תהליך של דיאלוג קהילתי שהוביל אחד המרכזים (עכו, לוד, רמלה וחיפה). באמצעות שאילת שאלות וחקר מקרה הבוחן שהובא – המשתתפים התבקשו להתייחס את העקרונות ואת מודל הפעולה שיושמו בתחום הדיאלוג הקהילתי של מרכז הגישור ולבחון אפשרויות נוספות לטיפול.

“פורום ערים מעורבות”