סדנאות דיאלוג בין דתיים לחילוניים


קואליציית הסובלנות של ירושלים, קמה בהובלת וביוזמת צעירים במרכז – מרכז הצעירים של י-ם,  ומהווה גוף גג לארגוני חברה אזרחית, מגזר שלישי ופעילים העוסקים בסוגיית החיים המשותפים בירושלים. במסגרת הכנס קיימו ישיבה של הארגוני הקואליציה לקידום אירועי הסובלנות במרחב הציבורי בירושלים.

הקואליציה לסובלנות בירושלים: סדנה סגורה בה השתתפו חברי הקואליציה


mixed-cities-548
גשר הנחיה: אסף אדלר, מנהל מחלקת ההדרכה. גשר פועלת לקידום חיים משותפים ובין הקבוצות השונות בישראל, למען עתיד משותף לחברה בישראל ולעם היהודי. הסדנה התמקדה במורכבות הגדרת הזהות היהודית והישראלית. בעזרת צירי השייכות, בחנו את הממדים השונים באמצעותם כל אחד/ת מבססים את זהותם. באמצעות מתודת ה”דופלו” ביררו המשתתפים מהם מרכיבי הזהות היהודית והישראלית ואת מורכבות היחסים בין היהדות לישראליות.

“זהות יהודית, זהות ישראלית”


mixed_cities_conference_2017-007
פלוגתא הנחיה: דניאל קנדלר, מנהל פלוגתא       פלוגתא הינו מיזם חברתי של ארגון חרדי, הבא לעורר ולעודד את כולנו לקחת אחריות משותפת לגורל ויעוד שלנו כעם וכמדינה. אנו מאמינים שהמחלוקת היא דוקא נקודת מפגש, בה אנחנו יכולים להכיר, להתחבר ואפילו לריב קצת. לכן אנו מקיימים מרחבי שיח ולימוד שמאפשרים לנו לדבר, לחלוק ולברר יחדיו את המחלוקות הנוגעות לשאלות היעוד שלנו כעם וכמדינה. בסדנא בחנו את הכח והפוטנציאל שטמונים במחלוקות, ואת האופן שבו זירת קרב יכולה לקדם קירבה.

“מועדון קרב” – “מי מפחד ממחלוקות?mixed-cities-490
צו פיוס הנחיה: עידו דיאמנט, מנהל תוכנית הכדורגל מטרת צו פיוס היא לשנות את המציאות הישראלית דרך הקמת מסגרות של חיים משותפים, תוך קידום ערכי יסוד של כבוד הדדי, סובלנות והבנה כדי לייצר חברה ישראלית מאוחדת עם עבר מפואר ועתיד מבטיח. המתודה לקוחה מתוך מערכי תכנית הכדורגל של הארגון לקידום סובלנות והכרות משמעותית. הסדנה הדגימה את המתודה דרך הכדורגל כאמצעי ומטפורה לקידום סובלנות והכרות משמעותית בין מגזרים בתהליך בן ארבעה שלבים: תחילה התקיים סבב הכרות כשכל אחד מהמשתתפים/ות בחר עמדה במגרש שמייצגת אותו והסביר למה בחר בה (מגן, בלם, קשר הגנתי, מאמן וכן הלאה). הקבוצה קיבלה 40 כרטיסיות עם מגוון רחב דמויות מוכרות (הצל, יאיר גרבוז, אריק אינשטיין, שמעון פרס, דנה אינטרנשיונל וכן הלאה) כשהיא צריכה להסכים על שתי תכונות […]

“מכירים במגרש”