דיונים כנס 2013


הקהל מרותק בהרצאה של השופטת דליה דורנר
השופטת בדימוס דליה דורנר שופטת בית המשפט העליון מהי עיר מעורבת? חיים של קבוצות אתניות, דתיות, באותה עיר אינן הופכות אותה לעיר מעורבת. בבריסל חיות שתי אוכלוסיות שלא סובלות זו את זו, אך חיות בשלום. במונטריאול חיים דוברי שפות שונות בשלום אך לא באהבה גדולה. החיים בערים המעורבות שלנו הם מיקרוקוסמוס של החיים בארץ ישראל עם מיעוט של 20% פלשתינאים מכלל התושבים. כדי להבין את ההתחלה צריך לחזור אחורה אל התנועה הציונית, אל תקופת קום המדינה כאשר היינו מדינה במלחמה קשה של שש מאות אלף איש וששת אלפים הרוגים. המטרה הייתה לקבץ את הגלויות ואת הניצולים משואה נוראה. הערבים עזבו או נעזבו , רבים נשארו בצד המזרחי והיהודים עברו לצד המערבי. מה אומרת המדינה לגבי 20 אחוז מתושביה הערבים? מכיוון […]

לא קיימנו את הבטחת מגילת העצמאות לשיוויון זכויות


מירה עוואד בהופעה
רשמים ראשונים מאירוע הפתיחה, עם ההרצאה המאלפת של השופטת בדימוס דליה דורנר וההופעה של מירה עוואד וטרנזיט טריו שהרימה את האולם על הרגליים 

וידיאו


הקהל מוקסם
כנסים, אתם יודעים, ובמיוחד פתיחות של כנסים, בד”כ מאופיינים ביתר חגיגיות וברכות, וקצת פחות בתוכן. הפתיחה של הכנס השני “לחיות בעיר מעורבת” היתה שונה. מאוד שונה. היה חגיגי, היו ברכות, היה קהל לבוש היטב והיה הרבה תוכן, היתה הבטחה לכנס שלא רק יעסוק בשאלות אלא ינסה לתת גם כלים ופתרונות. שני שיאים היו לערב הזה, אם לרגע נתעלם מה”מינגליג” הייחודי של אנשים שעוסקים בחיי היומיום בנסיון ליצור חיים משותפים בחברה מורכבת והיוו בעצמם מרבד תרבותי מרתק של דתות, שפות, לאומים ותרבויות. שיא ראשון – הרצאתה של שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר דורנר, דוברת רהוטה ואישה נעימת דיבור פתחה בשאלה, מהי עיר מעורבת. דורנר פרסה את הקשת בין ערים כמו בריסל וומונטריאול אשר הלאומים המרכיבים אותם אמנם אינם מחבבים במיוחד […]

ערב אחד, שני שיאים / תמי מולד חיו