אודות


2013_banner1

כנס ערים מעורבות – החזון והעשייה

הקרן לירושלים, מדרשת אדם ומכון ירושלים לחקר ישראל – חברו יחדיו לקיים סדרת כנסים בינלאומיים בהם יועלו לדיון הסוגיות הקשורות בקשיים ובהזדמנויות של החיים בערים מעורבות.

הכנס הראשון התקיים בנובמבר 2012, בימק”א ירושלים. הכנס עסק בנושא “הזכות לעיר” ובהקשר זה בחן את השפעות התהליכים המקומיים, האזוריים והגלובליים, על הנגישות השווה של דָרֵי הערים המעורבות למשאבים הפיזיים, הרוחניים והחברתיים. בכנס השתתפו מרצים ודוברים בתחומי חינוך וקהילה, אדריכלות וסביבה, דתות, אמונות ושפות, מגדר ופתרון סכסוכים, מהארץ ומהעולם. הם חלקו עם הקהל את המחקר והידע העומד לרשותם, ועמדו על הפוטנציאל לשינוי חברתי ופוליטי, מדיני וגלובלי, הטמון בהם.

בנובמבר 2013 יתקיים בירושלים כנס שני בסדרה, בו יורחב הדיון בסוגיית הנגישות של דָרֵי ותושבי הערים המעורבות למשאביהן. שפת הזכויות תשמש מדד לאיתור הנגישות הקיימת מחד, והעדרה, מאידך. בכנס נבחן את מידת מימוש הזכויות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והכלכליות של הקבוצות השונות בעיר.

הזכות הפוליטית המרכזית שתיבחן תהיה הזכות לייצוג פוליטי. הזכויות החברתיות במוקד הדיון הן הזכות לבריאות, הזכות לעבודה, לכלכלה ולמסחר והזכות לתנועה ולניידות. הזכויות התרבותיות ייבחנו על פי עיסוקם של תושבי הערים המעורבות בפנאי, ביצירה, בתרבות ובספורט.

המרצים והדוברים בפנלים ייצגו מגוון אוכלוסיות ודיסציפלינות מקצועיות. הם יוזמנו להצביע על מגמות סמויות וגלויות של שלילת זכויות ולשתף את הקהל ברעיונות חדשניים ויצירתיים לקידום הזכויות של מגוון הקהילות המתגוררות בערים המעורבות

השותפים

kerenlogo

הקרן לירושלים

מסייעת בצמיחתה של ירושלים כעיר מודרנית, סובלנית, פלורליסטית ותרבותית על ידי חיזוק הקהילות המגוונות, יצירת חיוניות כלכלית בעיר ותמיכה בדו-קיום – חיים משותפים ופיתוח חיי תרבות ויצירתיות. מאז הקמתה מילאה הקרן תפקיד מוביל בבניינה של ירושלים כבירה פורחת, עיר תרבות, מרכז של מחשבה, חינוך,רווחה ופנאי, מקום המכבד את קהילותיו השונות הדרות בכפיפה אחת.

http://www.jerusalemfoundation.org/HE/index.aspx

______________________________

adam logo

אדם המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע”ש אמיל גרינצוויג

 ארגון חינוכי ארצי הפועל למען קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה מפתחת מגוון תכניות לימודים, מתודות ומודלים חינוכיים מקוריים. יוזמת ומפעילה תוכניות במערכת החינוך הפורמלית ובמערכות עירוניות; מקדמת שיתופי פעולה עם מוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה בארץ ובחו”ל. הפעילויות מתקיימות בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים ומותאמות לשונות הגילאית, התרבותית והלאומית.

http://www.facebook.com/adaminst

http://www.facebook.com/adaminstitute

_______________________________

JIR logo

מכון ירושלים לחקר ישראל

הוא מכון מחקר אקדמי עצמאי למחקרי מדיניות בנושאי ירושלים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכן בנושאי מדיניות סביבתית, חדשנות וצמיחה. המכון מתמקד באתגרים הייחודיים לירושלים בת-זמננו, ומחקריו משמשים קובעי מדיניות ואנשי אקדמיה, כמו גם את הציבור הרחב

http://www.jiis.org.il/

______________________________

ועדת היגוי

הקרן לירושלים

נדים שיבאן

ד”ר אודי שפיגל

צח יהב

מדרשת אדם

ד”ר אוקי מרושק

לאה טוביאס

ד”ר מיכל עירון – רכזת הכנס

מכון ירושלים לחקר ישראל

פרופ’ יצחק רייטר

ליאור להרס

מאיר קראוס