Daily Archives: 21 בJuly 2013


הקהל מרותק בהרצאה של השופטת דליה דורנר
השופטת בדימוס דליה דורנר שופטת בית המשפט העליון מהי עיר מעורבת? חיים של קבוצות אתניות, דתיות, באותה עיר אינן הופכות אותה לעיר מעורבת. בבריסל חיות שתי אוכלוסיות שלא סובלות זו את זו, אך חיות בשלום. במונטריאול חיים דוברי שפות שונות בשלום אך לא באהבה גדולה. החיים בערים המעורבות שלנו הם מיקרוקוסמוס של החיים בארץ ישראל עם מיעוט של 20% פלשתינאים מכלל התושבים. כדי להבין את ההתחלה צריך לחזור אחורה אל התנועה הציונית, אל תקופת קום המדינה כאשר היינו מדינה במלחמה קשה של שש מאות אלף איש וששת אלפים הרוגים. המטרה הייתה לקבץ את הגלויות ואת הניצולים משואה נוראה. הערבים עזבו או נעזבו , רבים נשארו בצד המזרחי והיהודים עברו לצד המערבי. מה אומרת המדינה לגבי 20 אחוז מתושביה הערבים? מכיוון […]

לא קיימנו את הבטחת מגילת העצמאות לשיוויון זכויות