רציונל הכנס


2013_banner1

מהן הבעיות המייחדות את המגורים בערים מעורבות? כיצד ניתן להפוך את המגוון והשוני בין התושבים למשאב מעצים? מהם הקונפליקטים המאפיינים את החיים בערים מעורבות בארץ ובעולם ואילו מענים ניתן לתת להם? כיצד הופכים את הערים המעורבות נגישות לכל הקבוצות המתגוררות בהן?

הכנס “לחיות בעיר מעורבת” מציג מחקרים ועשייה בארץ ובעולם, שמטרתם לעמוד על בעיות היסוד של האוכלוסיות השונות המתגוררות בערים מעורבות, ולחפש דרכים חדשות לשיפור חייהן. הפתרונות כמו גם הבעיות ייבחנו לאור עקרונות הדמוקרטיה – חירות, שיוויון, סולידאריות וזכויות אדם.

“עיר מעורבת” הוא מושג המתייחס לעיר שבה מתגוררות קבוצות אוכלוסייה שונות ונבדלות זו מזו. השוני ביניהן יכול להיות על רקע גזעי (שחורים ולבנים), לשוני (עברית ואמהרית), אתני (אשכנזים וספרדים) דתי (נוצרים ויהודים) או שוני לאומי (יהודים וערבים). בערים אלו לכל קבוצה יש רצונות ומנהגים תרבותיים ו/או לאומיים משלה, ולעתים התפיסות מתנגשות וגורמות לקונפליקטים בעוצמות שונות; החל מקונפליקטים אלימים שמקורם במחלוקת על הריבונות ועל השליטה בעיר, כמו בירושלים, וכלה בקונפליקטים על אורחות חיים.

בכל מושב בכנס ייבחן תחום עניין ופעילויות המתקיימות במרחב העירוני:

  • ייצוג של אוכלוסיות וקהילות שונות בתהליכי קבלת החלטות
  • תרבות פוליטית, מסחר וכלכלה
  • תרבות, אמנות ויצירה
  • ספורט תחרותי ועממי
  • בעיות ואתגרים של בני נוער
  • קיימות וסביבה
  • נגישות לשרותים עירוניים
  • דרכים לפתרון קונפליקטים

.

 הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית בימים רביעי וחמישי (20-21 בנובמבר).