עמוד כנס 2016


banner_he

heb_btn

heb_btn

heb_btn

מה היה בכנס?

הכנס התקיים במרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר משכנות שאננים, ירושלים 17-15 בנובמבר 2016. הכנס הוקלט והועלה לאתר זה.

ערב הפתיחה החגיגי התקיים ביום שלישי ה-15 בנובמבר. הערב נפתח בדברי פתיחה וברכות ולאחריהם התקיימו שני מופעים מוסיקלים: מופע של קבוצת פואטרי סלאם  (שירה מדוברת”) – היוצרים והמשוררים עסקו בהיבטים שונים של החיים בעיר מעורבת, ובמיוחד לכנס הכינו קטע שירה על המורכבות של החיים בירושלים. המופע המוסיקלי השני היה של ההרכב מרקש אקספרסשהיווה סיום מרגש לערב.

היום הראשון של הכנס שחל ביום הסובלנות הבינלאומי ה-16 בנובמבר –  הוקדש לנושא החינוך בערים מעורבות. במושבים השונים עסקו במודל הרב תרבותי בחינוך, בתופעת הנשירה של תלמידים בערים מעורבות, בשיתופי פעולה בין אנשי חינוך מקבוצות שונות, ובמגרשי הכדור רגל כמטפורה לפעילות חינוכית במרחב עירוני פתוח. הפרופ’ רפאל כהן אלמגור מאוניברסיטת האל התייחס בהרצאתו לשאלה: מהי סובלנות? “חוזקה של דמוקרטיה נמדד ביחסה כלפי מיעוטים, וחובתה של כל דמוקרטיה להגן על צדדים שלישיים. אך גם לסובלנות יש גבולות”.  

יומו השני של הכנס הוקדש בעיקר לתכנון הפעילות של צעירים ועבורם במרחב הציבורי בערים המעורבות. דובר על יוזמות חברתיות וקהילתיות רב תרבותיות בירושלים ובערים אחרות, על הקמפוס האקדמי כמרחב משותף לקהילות שונות, לקולנוע עלילתי ותיעודי המוקדש לתיאור החוויה העירונית ועוד. כן עסקנו ביום זה בבעיית ילדי הפליטים וילדים פליטים בערים מעורבות בארץ ובעולם:

את סיום הכנס חגגנו במוזיאון האסלם עם מוזיקה של ההרכב היהודי-ערבי “ווסט אל טאריק” ; ועם הרכב שָּבָּנַאםמוזיקה פרסית עממית ויהודית, ממחוזות שונים באיראן. כמו כן התקיים מיצג אמנותי של קולקטיב “המבול” המתייחס למתחים והמאבקים בין הקבוצות השונות בירושלים.

הכנס לווה בתרגום סימולטני מעברית לערבית, ולהיפך.