banner_900x160

heb_btn

heb_btn

heb_btn

heb_btn

הכנס “עיר המחר – לחיות בעיר מעורבת בעתיד” הוא הכנס השלישי בסדרת כנסים העוסקים בנושא החיים בערים מעורבות שהקרן לירושלים ומדרשת אדם מקיימות בירושלים.

השנה הכנס בוחן את החיים בערים מעורבות לאור השינויים הרבים המתרחשים בעולם בעקבות תהליכים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, טכנולוגיים, תרבותיים ואחרים. לשינויים אלו השפעה רבה על החיים בערים בעלות אוכלוסייה מגוונת במדינות שונות בעולם וביניהן ישראל. תנועת פליטים ומהגרים, גלובליזציה כלכלית, קונפליקטים לאומיים ואחרים משנים את המרחב האורבני באופנים חסרי תקדים.

בכנס משתתפים מומחים, פעילים חברתיים, פוליטיקאים ואחרים, מישראל וממדינות אורחות, לדון בסוגיות הקשורות בשינויים אלו, כדי להיערך לקראתן ולהגיב להן בצורה יצירתית והומנית.