“מפגש באמצעות טקסטים”   


bslogo1

בוקסרפינג

mixed-cities-310התקיימו שתי סדנאות – האחת עסקה בנושא “עיר” והשניה בנושא “דיאלוג”

הנחיה: רז ספקטור, הוגה הרעיון של “בוקספרפינג”

בוק סרפינג הוא פורמט מפגש לקבוצה קטנה של חובבי טקסטים שאינם מכירים זה את זה. קובעים מראש לפני כל מפגש מה יהיה הנושא והמשתתפים אמורים להביא טקסט קצר בנושא הסרף. “קוראים לזה בוק סרפינג, וזו המצאה ישראלית. שמונה אנשים זרים נפגשים כדי להקריא זה לזה טקסטים קצרים ולדבר עליהם. למה הם עושים את זה? “יותר מפרויקט ספרותי, זה עניין חברתי, קשר תרבותי שנוצר בין זרים –תרופה לניכור האורבני”. כל משתתף התבקש להביא טקסט, מכל סוג שהוא, להקראה בפני הקבוצה, לפי נושא הסרף: בסדנה הראשונה עסקו בנושא “עיר” ובשנייה עסקו בנושא “דיאלוג”. לאחר ההקראה, הקבוצה הגיבה, בשיחה ספונטנית אך מונחת על ידי יוזם הסרף.